Đồng hồ đếm ngược 1 phút (60 giây) trực tuyến online có âm thanh nhạc

00:00:60

Phần mềm đồng hồ đếm ngược online 1 phút (60s). Có thể tùy chỉnh start – stop – reset. Có âm thanh báo khi kết thúc.

Hướng dẫn

  • Bấm start để bắt đầu đếm ngược
  • Bấm stop để dừng lại
  • Bấm reset để bắt đầu lại một đợt đếm ngược mới